Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները XVII-XIX դդ.

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Մաղալյան, Արտակ Վլադիմիրի / Maghalyan Artak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Արցախի մելիքությունների պատմության հայոց կարևորագույն օղակներից է: Թեև պատմությունը նախախորհրդային և խորհրդային շրջանի հայ հեղինակների կողմից գրվել են Արցախի ուշ միջնադարյան շրջանի պատմությանը նվիրված մի շարք աշխատություններ, այնուհանդերձ, կարծում ենք, որ Արցախի մելիքությունների պատմությունը դեռևս բավարար չափով լուսաբանված չէ և այդ իշխանությունների պատմության շատ հարցեր կարիք ունեն նորովի լուսաբանման / История Арцахских меликств является важнейшим звеном в истории Армении. Несмотря на то, что в дореволюционный период и в советские времена армянские авторы написали ряд монографии посвященных истории Арцаха в позднее средневековье, история Арцахских меликств недостаточно изучена и многие вопросы истории этих княжеств нуждаются в новом освящении
Description
է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Պ. Ա. Չոբանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ է. Դանիելյան, Ֆ. Մայիլյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation