Разработка и программная реализация многопользовательской иерархической системы удаленного управления данными / Տվյալների հեռակա կառավարման բազմանդամ հիերարխիկ համակարգի մշակում և ծրագրային իրականացում / Multi-user hierarchical remote data management system design and software implementation

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Բերբերյան, Լևոն Սամվելի / Berberyan Levon
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Abstract
Целью диссертационной работы является разработка и реализация программного обеспечения для организации многопользовательского сетевого хранилища, с учетом иерархии между пользователями, с более широкими возможностями по развертыванию и аудиту, a также с повышением уровня информационной безопасности / Ատենախոսության նպատակն է բազմանդամ ցանցային պահեստի կազմակերպման այնպիսի ծրագրային ապահովման մշակումը և իրականացումը, որը հաշվի է առնում անդամների միջև գործող հիերարխիան, տրամադրում է տեղադրման և աուդիտի հետ կապված լրացուցիչ հնարավորություններ, ինչպես նաև ապահովում է ավելի բարձր տեղեկատվական անվտանգության մակարդակ / The aim of the thesis is the development and implementation of software for organizing multi-user cloud storage, taking into account the hierarchy among users with more capabilities for deploying and auditing, as well as with higher level of information security
Description
Ե.13.04 «Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ի. Թաիրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Հ. Հարությունյան, Ս. Ե. Աբրահամյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems 
Citation