Биолого-морфологические особенности и таксономический состав семейства маревых (chenopodiaceae vent.) в Южном Закавказье / Թելուկազգիների (Chenopodiaceae Vent.) / ընտանիքի ներկայացուցիչների կենսամորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և կարգաբանական կազմը Հարավային Անդրկովկասում / Biomorphological peculiarities and taxonomical composition of the Chenopodiaceae Vent. Family in South Transcaucasia

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Հակոբյան, Ժանետա Անդրանիկի / Akopian Janna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Семейство Chenopodiaceae Vent. (Маревые) является одним из древнейших в системе покрытосеменных, широко распространено в мире и наделено богатым таксономическим биоморфным разнообразием / Թելուկազգիների (Chenopodiaceae Vent.) ընտանիքը լայնորեն տարածված է աշխարհում, ունի հարուստ կարգաբանական կազմ և կենսաձևերի բազմազանություն: Տվյալ աշխատությունը նվիրված է Chenopodiaceae ընտանիքի կենսամորֆոլոգիական առանձնահատկությունների և կարգաբանական կազմի հետազոտությանը Հարավային Անդրկովկասում: Հիմնական նպատակն է՝ ընտանիքի կարգաբանական կազմի պարզաբանումը և ճշգրտումը կենսամորֆոլոգիական վերլուծության հիման վրա / The Chenopodiaceae Vent. family is an important component of the flora and vegetation of South Transcaucasia (Armenia and Nakhichevan) where this family is represented by nearly 30% of the total genera composition, and 85.7% of genera and 80.3% of species composition of the Caucasus. Nevertheless, a complete study of this family in ST region has not yet been carried out
Description
Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Հ. Օգանեզովա, Ա. Ա. Բուտնիկ, Ա. Ն. Զիրոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՌԳԱ Վ. Լ. Կոմարովի անվան բուսաբանության ինստիտուտ ։ Սեղմագիր՝ 49 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation