Исследование мутагенного эффекта действия гамма (y) облучения на количественные и качественные показатели некоторых иранских сортов риса / Գամմա (y) ճառագայթման ազդեցության մուտագեն էֆեկտների ուսումնասիրությունը իրանական բրնձի որոշ սորտերի քանակական և որակական հատկանիշների վրա / Investigation of gаmma (y) mutagen action on quantitative and qualitative characters in some Iranian rice cultivars

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Բաբայի Ալիռեզա Ալի / Babael Alireza Ali
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Рис является одним из основных источников питания человека / Մուտացիոն սելեկցիայի կիրառմամբ ստացվել են իրանական բրնձի բարելավված մուտանտ սորտեր, որոնք ունեն բարձր տնտեսական արժեք / Several improved rice mutant varieties with high economic value have been released via mutation breeding program
Description
Գ.00.15 «Գենետիկա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ա. Ավագյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Ա. Նազարովա, Ն. Ա. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation