Իրավունքի գլոբալացումն արդի ժամանակաշրջանում (տեսական-իրավական վերլուծություն) / The Globalization of law in the modern era (theoretical and legal analysis)

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Տեր-Բալյան, Արեն Վահրամի / Ter-Balyan Aren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Քաղաքակրթությունների զարգացման արդի պայմաններում գլոբալացումը՝ որպես տարբեր քաղաքակրթական համակարգերի մերձեցման գործընթաց, ենթադրում է նաև այդ քաղաքակրթությունների իրավական համակարգերի ինտեգրում մեկ միասնական իրավական տարածություն՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով ազգային-իրավական մշակույթների հարաբերական ինքնուրույնությունը և առանձնահատկությունները / Модернизация цивилизаций, как процесс сближения различных цивилизационных систем, предполагает интеграцию правовых систем этих цивилизаций в единое правовое пространство, при сохранении относительной самостоятельности и особенностей национальных правовых культур / Modernization of civilizations, as a process of convergence of different civilizational systems, involves the integration of the legal systems of these civilizations in a single legal space, while maintaining the relative independence and characteristics of national legal cultures
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Ա. Ղազանչյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ․ Գ․ Պետրոսյան, Ա․ Լ․ Ասատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա ; Ատենախոսություն՝ 187 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation