Կանխենթադրույթի՝ որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաճանաչողական հայեցակերպը / Lingvo-cognitive aspect of presupposition as text cohesion means

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Թովմասյան, Հրանուշ Ժորայի / Tovmasyan Hranush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Տեքստի կապակցման գործում գիտակցության և կանխենթադրութային հենքի (ԿՀ) գործառման մեխանիզմների քննությունը պահանջում է մշակել հետազոտության նոր հայեցակետ, իրականացնել խոր և մանրակրկիտ հետազոտական աշխատանք, որով և պայմանավորված է ընտրված արդիականությունը / Настоящая диссертация посвящена исследованию пресуппозиции как средства связности текста в лингвокогнитивном аспекте / The present dissertation is an investigation of the lingvo-cognitive aspect of presupposition as a text structuring means
Description
Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Մ. Խաչատրյան, Վ. Վ. Մադոյան, Լ. Հ. Ֆլջյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 403 էջ, սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation