Առանձին տեսակի վարչական վարույթների առանձնահատկությունների չափորոշիչները / Criteria for specific features of certain types of administrative proceedings

No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Ավագյան, Նորայր Արտաշի / Avagyan Norayr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Վարչական իրավունքի արդի հիմնախնդիրներից են վարչական վարույթը կարգավորող օրենսդրության համակարգմանն ու ունիֆիկացմանը (միատեսակությանը) առնչվող մի շարք հարցադրումներ, որոնց անդրադարձել ենք աշխատությունում, ընդ որում թե՛ իրավաստեղծ, թե՛ իրավակիրառ գործընթացների համատեքստում / Тема данной диссертации является актуальной и связана с изучением актуальных на сегодняшний день вопросов административного производства и администрирования / The topic of this dissertation is relevant and relates to the study of currently relevant issues of administrative proceedings and administration
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք - սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2023 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Բ. Դանիելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Գ. Հարությունյան, Ս. Ս. Բադալյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation