Դատավճռի որպես արդարադատության իրականացման ակտի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում / Problems of judgment as justice administration act in criminal procedure of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Հայրապետյան, Ջոն Հակոբի / Hayrapetyan Jon
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Քրեական դատավարության ոլորտ ներգրավված անձանց իրավունքների ևօրինական շահերի պաշտպանության արդյունավետ միջոցների շարքում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում արդարադատության իրականացման ակտ հանդիսացող դատավճիռը: Օրինական, հիմնավորված և արդարացի դատավճռի կայացումը պայմանավորված է հանցագործություն կատարած անձին պետության անունից մեղավոր ճանաչելու, համապատասխան քրեաիրավական ներգործության միջոցների ենթարկելու, իսկ անմեղ անձին արդարացնելու և անհիմն քրեական հետապնդման ենթարկվելու հետևանքով խախտված իրավունքները վերականգնելու սոցիալական պահանջով / Актуальность темы диссертационного исследования, в первую очередь, обусловлена требованием всестороннего исследования приговора, который занимает главное место среди средств обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальный отношений / Actuality of dissertational research topic, first caused by the requirement of a comprehensive study of the judgment, which takes main place among the means of ensuring the rights and legitimate interests of persons, involved in criminal procedure relations
Description
ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք (դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն)» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ս. Ղամբարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Օ. Ա. Գալուստյան, Գ. Ս. Բաղդասարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation