Պատանիների ազգագիտակցության դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Ղույումչյան, Վահան Գարեգինի / Ghuyumchyan Vahan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հետազոտության նպատակն է՝ ուսումնասիրել պատանու ազգագիտակցության տիպական դրսևորումները ժամանակակից պայմաններում, բացահայտել վերջիններիս կապն ու փոխներգործությունը անձնավորության բոլոր ենթակառույցների հետ, որոշել դրանց նշանակությունը պատանու կյանքում, նրա հոգեկան, քաղաքացիական կերպարի ձևավորման և հասարակական գործունեության մեջ / Цель исследования - изучить типичные проявления молодежного национализма в современных условиях, выявить их связь и взаимодействие со всеми подструктурами личности, определить их значение в жизни молодежи, в формировании его личности
Description
ԺԹ.00.05 «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Վ. Ոսկանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ս. Կարապետյան, Մ. Պ. Մկրտումյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Հոգեբանական գիտություններ / Psychology
Citation