Разработка технологических процессов получения прецизионных соединений в ускорительной технике / Ճշգրիտ միացման տեխնոլոգիական պրոցեսների մշակումն արագացուցչային տեխնիկայում / Development of technological processes for obtaining precise joinings in accelerator technology

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Ավագյան, Վարդան Շավարշի / Avagyan Varda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ
Abstract
Получение прецизионных параметров пучка в современных ускорителях заряженных частиц - коллайдерах для физики высоких энергий, ускорителях для лазеров на свободных электронах, источниках для синхротронного излучения - является одной из важнейщих актуальных проблем для развития фундаментальных и прикладных экспериментальных исследований на таких установках / Ատենախոսության մեջ ներկայացված են հետազոտված խնդիրների կարևորությունը արագացուցչային տեխնիկայում, պղնձյա արագացնող կառուցվածքների ստացման նոր եղանակների և սարքավորումների ստեղծման անհաժեշտությունը, ինչպես նաև տարասեռ մետաղների միացման (եռակցման) նոր մեթոդների ուսումնասիրությունը և տեխնոլոգիաների մշակումը, որոնք կապահովեն մակերևույթի բարձր մաքրություն, կառուցվածքների հուսալի ամրություն, վակուումային հերմետիկություն / The importance of the investigated problems for the accelerator technology, the necessity of new methods and equipment for the development of copper accelerating structures, as well as the study of new methods of diverse metal joining (welding) and the development of technology providing high surface smoothness, reliable strength of structures, vacuum tightness are presented in the dissertation
Description
Ա.04.20 «Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսու թյան թեման հաստատված է Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ է. Մ. Լազիև, Դ. Կուզնեցով, Ա. Կ. Սուլամանիդզե ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Սարատովի պետական տեխնիկական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 33 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation