Բալենու և կեռասենու(Cerasus (Mill.)) Հայաստանում տարածված տեսակների գնահատումը որպես պատվաստակալ բարձրարժեք սորտերի համար

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Գաբրիելյան, Գայանե Սարդարի / Gabrielyan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
Abstract
Արդյունաբերական պտղաբուծության հիմնական խնդիրն է բարձրորակ բերքի արտադրու թյան ապահովումը: Այդ հիմնախնդիրը լուծելու համար այգիներում մշակության բարձր ագրոտեխնիկայի կիրառումից բացի մեծ նշանակու թյուն ունի նաև տնկանյութի աճեցման տեխնոլոգիայի ճիշտ կազմակերպումը, մասնավորապես, պատվաստակալների և պատվաստացու սորտերի ճիշտ ընտրությունը, որը որոշիչ դեր է խաղում տնկարկների տևական, բարձր և լավորակ բերք ապահովելու գործում / Основной целью было изучение как подвоев распространенных в Армении видов рода Cerasus Mill. для размножения высококачественных сортов вишни и черешни и выделение их продуктивных вариантов
Description
Զ. 01.04. «Խաղողագործություն և պտղաբուծություն» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Է ՀՊԱՀ գիտական խորհրդի կողմից ; Գիտական ղեկավար՝ Ժ. Հ. Վարդանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ .Հ. Օգանեզովա, Ա. Կ. Մուրադյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳՆ խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation