Երևան քաղաքի տեղումներում մետաղների պարունակության ջրաքիմիական հետազոտություն / Hydrochemical survey of the metal content in precipitations of Yerevan

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Ալոյան, Նինա Իսայի / Aloyan Nina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Abstract
Արդի բնապահպանական հիմնախնդիրներից է մթնոլորտի աղտոտումը և դրա հետևանքների վերացումը և մեղմումը: Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը առաջ է բերում մթնոլորտի աղտոտման պատճառա-հետևանքային կապերի նոր դրսևորումներ և նոր պարզաբանումներ: Դա առավել բարդացնում է մթնոլորտի աղտոտման ուսումնասիրությունը / Загрязнение воздуха и смягчение его последствий являются глобальными современными экологическими проблемами. Глобальное изменение климата приводит к новым причинно-следственным отношениям и разъяснениям загрязнения атмосферы. Это усложняет изучение загрязнения атмосферы / The pollution of air and the elimination of its results are one of the global problems of modern environment. The global changes of climate is induced the new aspects and new detection of the relations between causes and their consequences
Description
ԻԴ.04.02 «Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Պ. Փիրումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Հ. Սարգսյան, Գ. Շ. Հովսեփյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Հայջընախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation