Հեռավար ուսուցման կազմակերպման և զարգացման մոդել՝ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Առստամյան, Վազգեն Վահանի / Arstamyan Vazgen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Կրթության ոլորտն իր բազմաբովանդակ գործընթացներով լուրջ բարեփոխումներ է արձանագրում, ուսուցման ու դաստիարակության առաջ նորանոր խնդիրներ դնում և արդյունավետ լուծումներ պահանջում: Այդ հիմնախնդիրներից են սահմանադրությամբ ամրագրված յուրաքանչյուր քաղաքացու կրթություն ստանալու իրավունքի և դրա իրականացման միջև «Կրթության մասին» օրենքով հռչակված և երաշխավորված կրթության բնագավառի առաջանցիկ զարգացման ապահովումը, ավարտական կրթական տարածքներին ինտեգրումը, աշխատաշուկայի պահանջները բավարարող մասնագետների որակական և քանակական համապատասխանեցումը, կրթության ոլորտի տեխնիկական վերազինումը և մատչելիությունը / Сфера образования претерпевает серьезные преобразования, ставит новые задачи перед обучением и воспитанием требует эффективных решений. Среди этих задач обеспечение опережающего развития сферы образования, интеграция образовательных пространств, качественное и количественное соответствие подготавливаемых специалистов требованиям рынка труда, техническое перевооружение и доступность сферы образования
Description
ԺԳ .00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /ինֆորմատիկա/ մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ղ. Սահրադյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Աբրահամյան, Ա. Ս. Ավետիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation