Աշակերտների ինքնուրույնության և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց միջնակարգ դպրոցում

No Thumbnail Available
Date
1997
Authors
Խաչատրյան,Պատվական Գորգու / Khachatryan Patvakan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ
Abstract
Միջնակարգ դպրոցում ուսուցվող մյուս առարկաները կրթադաստիարակչական այնպիսի հնարավորություններ չունեն, ինչպես մայրենի լեզուն և գրականությունը / В диссертации теоретически и практически разработана проблема развития самостоятельности творческих умений учащихся как средство повышения эффективности преподавания армянского языка литературы в средней школе, что в частности в Армении до сих пор не решена
Description
ԺԳ.00.02 «Հայոց լեզվի և գրականության դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1997 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Մ. Մախչանյան, Խ. Գ. Բադիկյան, Հ. Ա. Օհանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 48 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation