Синаптические процессы нейронах спинного мозга и черной субстанции на модели болезни паркинсона в условиях овариэктомии и протекции синэстролом / Պարկինսոնի հիվանդության մոդելում օվարէքտոմիայի և սինէստրոլի պրոտեկցիայի պայմաններում ողնուղեղի և սև նյութի նեյրոնների սինապտիկ պրոցեսները / Synaptic processes in neurons of the spinal cord and substantia nigra on the model of parkinson’s disease in combined with ovariectomy and protection with synoestrol

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Հովսեփյան, Նանե Արայի / Hovsepyan Nane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Abstract
Сравнительный анализ импульсной активности одиночных МН и СМ нейронов SNc спустя 5 нед на модели БП в условиях OVX (61и 33 клетки, соответственно), выявил формирование возбудительных и депрессорных ответов в МН СМ на ВЧС Р, G, SNс и нейронах SNс при ВЧС СРu, исчисляемых на основе усредненного количества спайков (РЕТН) с пересчетом в межимпульсные интервалы и частоты в Гц (Frequency Average) / Կատարվել է ողնուղեղի ՇՆ և SNc մեկական իմպուլսային ակտիվության համեմատական անալիզ նորմայում (187 և 33 բջիջ համապատասխանաբար), OVX-ի պայմաներում (n=57), Պարկինսոնի հիվանդության (ՊՀ) մոդելի վրա OVX-ի պայմաններում 5 շաբաթ անց (168 և 135 բջիջ) / The comparative analysis of impulse activity of single SC MNs and SNc in norm (187 and 33 cells, respectively), in condition of OVX (n=57), on the model of Parkinson's disease (PD) in condition of OVX after 5 weeks (61 and 33 cells) and with protection by S later 5 weeks (168 and 135 cells) carried out
Description
Գ.00.09 «Մարդու կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Լ. Մինասյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ք. Վ. Ղազարյան, Խ. Հ. Նահապետյան ; Ատենախոսություն՝ 102 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation