Ազգային իրավական համակարգը և դրա զարգացման հիմնախնդիրները գլոբալացման պայմաններում (պատմատեսական-իրավական վերլուծություն) / The national legal system and problems of its development in the context of globalization (historical and legal analysis)

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Սադոյան, Ալֆրեդ Ռուբենի / Sadoyan Alfred
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Ատենախոսական հետազոտության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է այն ծավալային պատմական փոփոխություններով, որոնք վերջին տասնամյակներում տեղի են ունեցել հայ հասարակության կյանքի սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և իրավական ոլորտներում / Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена теми объемными историческими изменениями, которые в последние десятилетия произошли в социальной, экономической, политической и правовой сферах жизниармянского общества / The relevance of the research topics is due to those voluminous historical changes that have occurred in recent decades in the social, economic, political and legal spheres of Armenian society
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հ. Զ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ակադեմիա ; Ատենախոսություն՝ 175 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation