Միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունն ու Parachlorella kessleri միկրոջրիմուռի կենսատեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը / Study of biodiversity of microalgae and cyanobacteria, assessment of biotechnological potential of parachlorella kessleri microalga

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Քալանթարյան, Նարինե Քալանթարի / Kalantaryan Narine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Միկրոջրիմուռները հանդիսանում են արագ աճող ֆոտոսինթեզող միաբջիջ և/կամ գաղութային օրգանիզմների հավաքական խումբ (Bold, 1973], որոնք տարածված են բնակության բոլոր հնարավոր վայրերում, ներառյալ էքստրեմալ պայմաններով բնութագրվող տեղանքներում: Նրանք հանդիպում են երկրագնդի բոլոր աշխարհամասերում և ջրային ավազաններում, աճում են ցամաքում, քաղցրահամ և աղի ջրում / Диссертационная работа посвящена изучению биоразнообразия микроводорослей и цианобактерий пресных минеральных водных экосистемах Армении, a также комплексной оценке биологических продуктивных свойств одноклеточной зеленой микроводоросли Parachlorella kessleri, выделенной рамках исследований / This thesis is devoted to the study of biodiversity of microalgae and cyanobacteria in the Armenian fresh and mineral water ecosystems and the comprehensive assessment of biological and productive properties of unicellular green microalga Parachlorella kessleri, isolated in the framework of this research
Description
Գ․00․07 «Միկրոբիոլոգիա, կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2020 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ․ Բ․ Գոգինյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Թռչունյան, Ա. Ա. Համբարձումյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation