Էլեկտրոնի ցանցային շարժունակության աղմուկները բեվեռային կիսահաղորդիչներում / Electron lattice mobility noises in polar semico

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Զալինյան, Տիգրան Անդրանիկի / Zalinyan Tigran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ներկայումս աղմուկների ուսումնասիրությունը առանձնակի մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ինչպես ֆիզիկայի, աստղաֆիզիկայի, միկրո-,նանո- և պպտոէլեկտրոնիկայի, այնպես էլ՝ կենսաֆիզիկայի, երկրաֆիզիկայի, մեխանիկայի, առողջապահության, բժշկության, էկոլոգիայի և շատ այլ բնագավառների համար: Նանոտեխնոլոգիաների, փոքր ու գերփոքր հզորություններով աշխատող սարքերի ժամանակակից դարաշրջանում անհնար է զարգացնել տեխնոլոգիաները՝ առանց աղմուկների, հատկապես՝ ցածրհաճախային աղմուկների բավարար ուսումնասիրության / В диссертации исследованы и анализированы рассеяния электронов на полярных фононах в невырожденных полярных полупроводниках под воздействием слабого электрического поля в рамках теории электрон-фононного Полем индуцированного туннельного рассеяния (ПИТ-рассеяние) / In the dissertation electron-polar optical phonon scatterings in non-degenerate polar semiconductors under the influence of a weak electric field have been investigated and analyzed in the framework of the theory of electron-phonon Field-induced tunnel scattering (FIT-scattering)
Description
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2020 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Վ. Մելքոնյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Վ. Պետրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Citation