Խաղողի մամլվածքից սննդային հավելումների արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում / Development of food supplement production technology from grape frown

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Սեդրակյան, Արա Մանվելի / Sedrakyan Ara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Գիտատեխնիկական առաջընթացի զարգացումը հանգեցրել է ֆիզիկական աշխատանքի նվազմանը և քիչ շարժուն ապրելակերպի հետ առնչվող գործունեության տեսակների ավելացմանը, ինչի հետևանքով մարդկանց մոտ աճել են սիրտանոթային և նյարդային խանգարումները, ճարպակալումը, հիպերտոնիան, իմունիտետի նվազումը / Научно-технический прогресс всегда приводит к снижению физической активности среди людей. В результате, увеличились случаи таких болезней, как сердечно-сосудистые заболевания, нервные расстройства, ожирение, гипертония и снижение иммунитета / Scientific technical progress has led to reduction of physical activity among people. As a result of which, cases of some diseases have increased, such as cardiovascular diseases, nervous disorders, obesity, hypertension and immunity decrease
Description
Ե.18.01 «Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն : Երևան-2017 : Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Ռ. Սիմոնյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Ն. Կազումյան ; Ա. Ա. Զարգարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 138 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation