Ապահովագրական շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում / RA insurance market development issues and the ways of solution

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ազիզբեկյան, Վահագն Սուրենի / Azizbekyan Vahagn
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Ապահովագրության դերն ու նշանակությունը տնտեսական բարեփոխումների համատեքստում սկզբունքորեն աճում է՝ կապված շուկայական հարաբերությունների և գործարար ակտիվության խթանման, ներդրումային միջավայրի բարելավման և ռիսկերից պաշտպանվելու հնարավորությունների ընդլայնման ու նոր տնտեսական, սոցիալական, տեղեկացված միջավայրի ձևավորման հետ / Переход к рыночным отношениям коренным образом изменил роль и значение национальной системы страхования для стимулирования деловой активности, улучшения инвестиционной среды и расширения возможностей защиты от рисков, формирования новой экономической, социальной и информационной среды / The transition to a market economy radically changed the role and importance of the national insurance system for encouraging business activity, improving the investment environment and opportunities for risk protection and for the formation of a new economic, social and informed environment
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Լ. Աթոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Բ. Սալնազարյան, Ա. Վ. Մելիքսեթյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation