Նավթային եկամուտների և տնտեսական աճի փոխազդեցության հիմնա խնդիրները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում / Issues of interplay of oil revenues with economic growth in the islamic Republic of Iran

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Ալիռեզա, Աբդոլլահի / Alireza Abdollahi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Տարբեր երկրներում արժեքավոր բնական ռեսուրսների պաշարները տեղաբաշխված են անհավասարաչափ, որոնք համեմատական առավելությունների ելնելով արդյունահանվում, արտահանվում և վաճառվում տեղական և օտարերկրյա այն շուկաներում, որտեղ առկա է դրանց պահանջարկը: Կախված երկրի տնտեսությունում ունեցած մասնաբաժնից՝ այդ ռեսուրսները տարբեր ազդեցություն են թողնում պետության մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա / Целью диссертации является: в условиях наличия крупных запасов углеводородного топлива-нефти, природного газа- обосновать причины наблюдаемых в стране явно замедленных темпов экономического развития, учитывая высокий уровень безработицы, поляризацию и неравномерное распределение доходов / The purpose of the dissertation thesis is to justify the cause roots of obviously slow economic growth having abundant reserves of hydrocarbon fuel (oil, natural gas) in Iran, by taking into account high unemployment rates and income polarization and unequal distribution of in Iran
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Լ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ի. Վարդանյան, Ա. Ա. Բաղդասարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation