Национальная академия наук Республики Армения научно-технологический центр органической и фармацевтической химии / Պոլիհիդրոքինոլինների հիման վրա 80գ-2 իզոֆերմենտի սելեկտիվ արգելակիչների դիզայն և սինթեզ / Design and synthesis of cox-2- isoenzyme's selective inhibitors based on polyhydroquinolines

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Սաբախի, Իման / Sabakhi Iman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Одним из основных задач химии физиологически активных веществ является создание малотоксичных и высокоэффективных соеди нений, обладающих биологической активностю / Ելնելով գրականության տվյալներից նախագծվել են ցիկլոօքսիգենազայի երկու իզոֆերմենտների (80Գ-1 և 80Գ-2) ինհիբիտորներ, հիմնված պոլի- հիդրոքինոլինային համակարգի վրա / Proceeding from literature data, two isoenzyme (COX-1 and сох-2) inhibitors of cyclooxygenase have been designed, based on polyhydroquinoline system
Description
Բ.00.10 «Կենսօրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Օ. Թոփուզյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Փ. Ենգոյան, Ա. Ի. Մարկոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ՚՚Հայկենսատեխնոլոգիա՛՚ ԳԱԿ ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation