Клинико-физиологические подходы к терапии дискогенной поясничной радикулопатии / Դիսկոգեն գոտկային ռադիկուլոպաթիաի բուժման կլինիկա-ֆիզիոլոգիական մոտեցումները

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Գալոյան, Կարեն Ալյոշայի / Galoyan Karen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ
Abstract
Согласно данным клинико-эпидемиологических исследований, вертебро-неврологическая патология по тяжести и биосоциальным последствиям занимает ведущее место в структуре неврологических заболеваний / Արտահայտված ցավային համախտանիշով, վերտեբրո-նյարդաբանական բնորոշ ախտաբանությամբ և միջողային դիսկերի դեգեներատիվ-դիստրոֆիկ տեսանելի ախտահարումներով դիսկոգեն ռադիկուլոպաթիայով (ԴԳՌ) 108 հիվանդների մոտ անց է կացվել մանուալ թերապիայի (ՄԹ) արդյունավետության և «Դետենզոր» համակարգով ողնաշարի ֆիզիոլոգիական բեռնաթափման ու խնայողական ձգման համակցության համեմատական ուսումնասիրությունը
Description
ԺԴ.00.07 «Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն» մասնազիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԱՆ ֆիզիկական կուրորտաբանության և բժշկության ԳՀԻ գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Բ. Ն. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Յու. Ս. Թունյան, Գ. Ա. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation