Պետական ֆինանսական վերահսկողության համակարգը և դրա գործունեության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Խաչատրյան, Կարեն Կարլենի / Khachatryan Karen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Abstract
Տնտեսական զարգացման ներկա փուլում, երբ առկա են սեփականության տարբեր ձևեր, վերահսկողության համակարգի կարևորագույն օղակն է դարձել ֆինանսական վերահսկողությունը, որի հիմնական նշանակությունը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների դրամական միջոցների ձևավորման գործընթացում օրինականության և նպատակային օգտագործման վերահսկողությունն է՝ նպատակ ունենալով ապահովել տնտեսության բոլոր ոլորտներում ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը / На настоящем этane экономического развития Армении, когда существуют разные формы собственности, главным звеном системы контроля стал финансовый контроль, основным назначением которого в процессе формирования денежных средств государственных органов и органов местного самоуправления является контроль законности и целевого их использования с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов во всех сферах экономики
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Լ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Բ. Բոստանջյան, Ա. Ռ. Թամազյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation