Նիզամիի բարոյագիտության իսլամական արմատները («Խոսրով և Շիրին») / The islamic roots of Nizami's moral philosophy ("Khosrov and Shirin")

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Սոլթանի Գերդ Ֆարամարզի Աբբաս Ահմադի / Soltani Gerd Faramarzi Abbas Ahmadi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Abstract
Շրջանառության մեջ դրված բնագրային բազմաբնույթ և հարուստ աղբյուրների կիրառմամբ ու համադրմամբ Նիզամի Գյանջևիի պոեզիան, հատկապես նրա «Խոսրով և Շիրին» պոեմը, դիտարկվել է հեղինակի բարոյախրատական հայացքների ու բարոյագիտական գաղափարների տեսանկյունից / Используя сопоставляя богатый материал разнообразных оригинальных источников, поэзия Низами Гянджеви, особенности его поэма "Хосров Ширин", рассматривается с точки зрения нравственно-воспитательны взглядов нравственной идеологии автора / The author has observed Nizami Ganjavi's poetry, particularly his work titled "Khosrov and Shirin", from the viewpoints of moral philosophy and ethic ideas by using and comparing already circulated various textual rich sources
Description
Ժ.01.07 Արտասահմանյան գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Կ. Կոզմոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Ռ. Մատինյան, Ս. Հ. Ալլահվերդյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 31 էջ։
Keywords
Citation