Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման արդյունավետ ուղիները շարունակական կրթության համատեքստում / The effective ways of professional retraining of teachers in the context of continuous education

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Ղալաչյան, Մեսրոպ Վոլոդյայի / Ghalachyan Mesrop
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հետազոտության նպատակն է մշակել և տեսականորեն հիմնավորել ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման մոդելը, բացահայտել մոդելի իրականացման կազմակերպական-մանկավարժական պայմանները / Цель исследования - разработать и теоретически обосновать модель профессиональной переподготовки учителей, выявить организационно-педагогические условия осуществления этой модели / The aim of the research is to develop and substantiate theoretically the model of retraining teachers, to determine the organizational and pedagogical conditions of realization of this model
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ս. Սողոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Աբրահամյան, Լ. Պ. Հարոյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation