Распространение и дифракция сдвиговых волн в составных пьезоэлектрических средах / Պիեզոէլեկտրական բաղադրյալ միջավայրերում սահքային ալիքների տարածումը և դիֆրակցիան / Propagation and diffraction of shear waves in composite piezoelectric media

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Սարգսյան, Արսեն Սուրիկի / Sargsyan Arsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Данная диссертационная работа посвящена исследованию особенностей взаимовлияющих физических полей - деформационной и электрической, исследованию задач распространения и дифракции сдвиговых электроупругих волн. В работе рассмотрены задачи дифракции плоских, поверхностных волн сдвига на полубесконечной трещине в составном пьезоэлектрическом пространстве, исследованы задачи распространения электроупругих сдвиговых волн под действием линейного источника стационарных, установившихся колебаний / Ատենախոսությունում ուսումնասիրվում է մակերևութային ալիքների տարածումը և դիֆրակցիան, երբ պիեզոէլեկտրական կիսատարածությունները ներկայացնում են տարբեր էլեկտրաառաձգական պարամետրերով, հեքսագոնալ համաչափությամբ 6mm դասի պիեզոէլեկտրիկներ: Խնդիրները դիտարկված են էլեկտրաառաձգականության գծային տեսության հիման վրա, էլեկտրադինամիկայի քվազիստատիկական մոտավորությամբ / In the scientific thesis, the problems of propagation and diffraction of shear waves in a composite space is investigated, when piezoelectric half-spaces represent piezoelectrics of hexagonal symmetry of class 6mm, with different electro-elastic parameters. The problems are considered on the basis of the linear theory of electroelasticity with a quasi-static approximation
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Հ. Ջիլավյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Լ. Աղայան, Մ. Վ. Բելուբեկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 121 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation