Смешанные граничные задачи для составных пространства и полупространства, содержащих трещину / Ճաք պարունակող բաղադրյալ տարածության և կիսատարածության համար խառը եզրային խնդիրներ / Mixed boundary value problems for compound space and half-space with cracks

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Սարգսյան, Արման Հովհաննեսի / Sargsyan Arman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Теория контактных и смешанных задач механики деформируемого тела, одна из областей интенсивных научных исследований в механике. Эти исследования стимулируются как внутренней логикой развития теории, так и возрастающими запросами инженерной практики где часто встречаются которые по разным причинам содержат концентраторы напряжения типа трещин (разрезов, щелей), инородных включений, накладок, отверстий и угловых точек / Հայտնի որ ինժեներական պրակտիկայում հաճախ հանդիպում տարբեր կառուցվածքներ, որոնք տեխնոլոգիական կամ այլ նկատառումներով պարունակում են ներդրակների կամ ճեղքերի տիպի լարումների կենտրոնացուցիչներ, որոնց շրջակայքում առաջանում են արագ փոփոխվող մեծ լարվածային դաշտեր, որոնք կարող են հանգեցնել տվյալ կառուցվածքի մասնակի կամ գլոբալ քայքայմանը / In engineering practice the different constructions contain inclusions or slit-shaped stress concentrators, in the vicinity of which the fast-varying large fields of stresses are arisen
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ն. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Լ. Աղայան, Ս. Ե. Միրզոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ճարտարագիտական պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 19 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation