Особенности интегративного состояния организмов, находящихся на различных уровнях эволюционного развития / Էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր մակարդակներում գտնվող օրգանիզմների ինտեգրատիվ վիճակի առանձնահատկությունները / Features of integrative condition of the organisms of different levels of evolutionary development

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Ջաղինյան, Ալեքսանդր Վալերիի / Jaghinyan Aleksandr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Abstract
Исследования по поиску альтернативных методов оценки физиологического состояния биологических систем привели к разработке нового аппаратурного комплекса «Биоскоп» [Саркисян и др., 2002; Draayer et al., 2007], способного бесконтактно реагировать на приближение биологических систем (растения, лабораторные животные, люди) / Հետազոտություններն՝ ուղղված կենսաբանական համակարգերի ֆիզիոլոգիական վիճակի գնահատման համար այլընտրանքային մեթոդների հայտատմանը՝ հանգեցրին նոր «Բիոսկոպ» սարքային համալիրի մշակմանը / Researches directed to find out alternative methods for assessing the physiological state of biological systems led to the development of new equipment complex "Bioscope" capable of noncontact responding at approach of biological systems (plants, laboratory animals, people)
Description
Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Շ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Թ. Սարգիսով, Է. Ա. Միրզոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 110 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation