Սյունիքի մարզի լեռնային գեոհամակարգերի վրա հանքագործական արդյունաբերության ազդեցությունների տարածական ասպեկտները / Spatial aspects of the influence of mining industry on the mountain geosystems of Syunik marz

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Հովսեփյան, Արմեն Աշոտի / Hovsepyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետությունում հանքագործական արդյունաբերության արտադրական ծավալների մեծացման միտումները և նոր հանքավայրերի շահագործումը տարածաժամանակային առումով շարունակաբար մեծացնում են հողատեսքերի, մթնոլորտի և ջրային օբյեկտների աղտոտվածությունը, ինչպես նաև բացասական ազդեցություններն օրգանական աշխարհի և մարդկանց առողջության վրա / Цель работы выявить территориальные аспекты влияния горнодобывающей промышленности на компоненты горных геосистем Сюникского региона, разработать комплексные методические подходы оценки и картографирования, предложить эффективные способы управления и восстановления горных геосистем / Aims identify the spatia aspects of mining industry impacts on mountainous naturalsocial geosystems' components of Syunik region, develop complex methodological approaches for their assessment and mapping, propose effective ways of managing and recovery of mountainous natural-social geosystems
Description
ԻԴ.04.01 «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Յ. Սայադյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Ս. Դանիելյան, Ս. Հ. Օհանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ ; Ատենախոսություն՝ 152 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation