Հարություն Ալամդարյանը մանկավարժ / Harutyun Alamdaryan as a pedagogist

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Դանիելյան, Լյուդմիլա Վազգենի / Danielyan Lyudmila
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հետազոտության հիմնական նպատակն է` համակողմանիորեն ուսումնասիրել Հարություն Ալամդարյանի մանկավարժական ժառանգությունը, բացահայտել նրա աշխարհայացքի ու ազգային-հասարակական գաղափարների հիմնարար դրույթները, ամբողջականորեն և հանգամանորեն անդրադառնալ նրա մանկավարժական հայացքների ու ըմբռնումների լուսաբանմանը, ներկայացնել նրա մանկավարժական, դասագրքաստեղծ, կազմակերպչական և գրահրատարակչական գործունեության արդյունքները, ցույց տալ նրա տեղն ու դերը հայ մանկավարժական մտքի պատմության մեջ / Целью исследования является всестороннее освещение и оценка педагогической деятельности А. Аламдаряна, частично восполнив белые пятна новой истории армянской педагогической мысли / The aim of research is overall interpretation and assessment of H. Alamdaryan's pedagogical activity, partially filling in gaps with newly-stated history of Armenian pedagogical thought
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Կ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Աբրահամյան, Ա. Վ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation