Սերպենտիններից ստացված ամորֆ սիլիկահողի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը β-վոլաստոնիտի սինթեզի պայմանների և ելքի վրա / Influence of the structural particularities of the amorphous silicas produced from serpentines on conditions and yield of the β-wollastonite synthesis

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Գաբրիելյան, Արթուր Անդրանիկի / Gabrielyan Artur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Abstract
Ներկայումս անօրգանական քիմիայի առավել արդիական խնդիրներից է մարդկությանն անհրաժեշտ նպատակային անօրգանական միացությունների, դրանց հիման վրա կոմպոզիտային նյութերի ստացումը ոչ ավանդական հումքերից, քանզի ավանդական մշակման համար առավել մատչելի հումքերը և՛ շատ տարածված չեն, և՛ որոշներն էլ ներկայումս գտնվում են սպառման եզրին / Благодаря ряду свойств, a именно։ низкому коэффициенту термического расширения, усадке, теплопроводности, диэлектрическим свойствам, высокой белизне, синтетический β-волластонит (β-CaSiO₃) находит широкое применение в различных областях промышленности / Owing to a number of properties, namely, small thermal expansion coefficient, shrinking, heat conductivity, dielectric properties, and high whiteness, synthetic β-wollastonite (β-CaSiO₃) finds wide application in various industries
Description
Բ.00.01 «Անօրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Մ. Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Հ. Զուլումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Լ. Խառատյան, Վ. Վ. Բաղրամյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 121 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation