Քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացում / Problems of civic education in the process of pupils’ personality development

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Փիլավջյան, Գևորգ Հովհաննեսի / Pilavjyan Gevorg
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հասարակության զարգացման ներկա փուլում արագորեն փոփոխվում են մարդ-հասարակություն փոխհարաբերությունները։ Անձի զարգացման գործընթացում այդ փոփոխություններն առաջադրում են քաղաքացիական դիրքորոշման նոր տեսլականներ / На современном этапе социального развития быстро изменяются взаимоотношения человека и общества. В процессе развития личности эти изменения выдвигают новые перспективы развития гражданской позиции / At the present stage of social development, a person-society relationship is rapidly changing. In the process of personal development, these changes put forward new prospects for the development of the civic position
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Օ. Թոփուզյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Մ. Մանուկյան, Հ. Հ. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ ; Ատենախոսություն՝ 162 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation