Հողային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ տեղեկատվական փաթեթի մշակումը / The development of information package necessary for effective management of land resources

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Խուդավերդյան, Նանե Արմենի / Khudaverdyan Nane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Հողային պաշարների արդյունավետ կառավարումը ՀՀ ագրարային ոլորտի առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրներից է, և այն դժվար է պատկերացնել առանց հողաշինարարության, հողային կադաստրի և հողերի մոնիթորինգի տվյալների / Эффективное управление земельными ресурсами одна из важнейших задач аграрного сектора Республики Армения, которое трудно представить без данных землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель / Effective management of land resources is one of the major tasks of agrarian branch of the Republic of Armenia and it is difficult to present without data of land management, land registry and lands monitoring
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Պ. Ս. Էֆենդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Մ. Եղիազարյան, Մ. Շ. Մկրտչյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 122 էջ, սեղմագիր՝ 34 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation