Процессуальные особенности при рассмотрении дел о защите права на интеллектуальную собственность (сравнительно-правовой анализ) / Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության գործերով քննության դատավարական առանձնահատկությունները (համեմատական-իրավական վերլուծություն) / Procedural features of intellectual property rights protection cases (comparative-legal analysis)

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Սարգսյան, Լևոն Արտակի / Sargsyan Levon
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
Abstract
Цель исследования - проанализировать процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав на интеллектуальную собственность и разработать теоретическо-правовую основу совершенствования законодательства и правоприменительной практики в данной области / Սույն ատենախոսությունը նվիրված է մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության գործերի քննության դատավարական առանձնահատկություններին / The dissertation is devoted to the procedural features dealing with cases concerning the protection of intellectual property rights
Description
ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք (դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն)» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Յ. Մկրտումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ. Պետրոսյան, Յ. Վ. Հայրապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 151 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation