Ածականի բառաքերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում / Teaching lexical and semantic categories of the adjective in the secondary school

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Խաչատրյան, Սիրարփի Ռուբիկի / Khachatryan Sirarpi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Ուսուցումը ոչ միայն գիտելիքների ձեռքբերման գործընթաց է, այլև կյանքի առաջընթացին ակտիվորեն մասնակցող անձի զարգացման և դաստիարակության միջոց: Հանրակրթության գերխնդիրը այնպիսի շրջանավարտի ձևավորումն ու զարգացումն է, ով պատրաստ կլինի ապահովելու իր երկրի գիտատեխնիկական ու պատմամշակութային առաջընթացը, կկարողանա հայտնաբերել, ձևավորել ու զարգացնել և հասարակայնորեն արդյունավետ ու նպատակահարմար կերպով կիրառել իր բոլոր բարձրարժեք ընդունակություններն ու ձիրքերը, ստեղծագործական արժեքները և ստեղծարար ներուժը, խորը բովանդակություն հաղորդել իր օգտակար գործունեությանը՝ ծառայեցնելով ինչպես հայրենիքին, այնպես էլ սեփական բարօրությանը / Развитие отраслей современной науки, культурной жизни, межнациональных, общественно-политических отношений влияет на процесс совершенствования языковой системы, приводит к необходимости ее обогащения. В этом плане подчеркивается значение обучения прилагательному в средней школе / The development of various branches of modern science, intercultural communication and socio-political relations affect the process of improving the linguistic system and lead to the necessity of its enrichment. In the framework of all the global changes that the contemporary world faces, nowadays the significance of teaching and learning languages has become more than actual and vital
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (հայոց լեզու) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ L. Մ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Բ. Մ. Եսաջանյան, Ա. Վ. Գալստյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation