Սովորողների իմացական հետաքրքրությունների զարգացումը ֆիզիկայի պատմական նյութերի օգտագործմամբ / Development of cognitive interests of students by using the historical materials on physics

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Սարգսյան, Մարատ Վրեժի / Sargsyan Marat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
«Ֆիզիկա» գիտությունը նշանակալի դեր ունի յուրաքանչյուր հասարակության քաղաքակրթության զարգացման և գիտատեխնիկական առաջընթացի գործում / Наука “Физика” играет значительную роль в развитии цивилизации и научно технического прогресса каждого общества / Science "Physics" plays a significant role in the development of civilization and the scientific and technological progress of each society
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ֆիզիկա) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Մ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Պ. Կոկանյան, Ն. Ա. Սաֆարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 166 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation