Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առկայությամբ պոլարոնային քվանտային վիճակների տեսական ուսումնասիրություն

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Վարդանյան, Լյուդվիգ Արշակի / Vardanyan Lyudvig
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Միկրո և նանոարտադրության տեխնոլոգիաների՝ մոլեկուլափնջային էպիտաքսիայի, մետաղօրգանական միացություններից գազաֆազային էպիտաքսիայի, նանովիմագրության և նորագույն այլ տեխնոլոգիաների ներկա առաջընթացը հնարավոր է դարձրել ցածր չափայնությամբ քվազիմասնիկային համակարգերով արհեստական կիսահաղորդչային կառուցվածքների ստեղծումը և օգտագործումը / Диссертация посвящена изучению влияний электрического и магнитного полей на поляронные состояния в полупроводниковых квантовых проволоках и точках
Description
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Մ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Խ. Վ. Ներկարարյան, Հ. Ռ. Մինասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation