Контактное взаимодействие равномерно движущихся абсолютно жёстких штампов с однородными и составными телами / Հավասարաչափ շարժվող բացարձակ կոշտ դրոշմների կոնտակտային փոխազդեցությունը համասեռ բաղադրյալ առաձգական մարմինների հետ

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Ամիրջանյան, Հարություն Արմենի / Amirjanyan Harutyun
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию контактных задач о равномерном движении абсолютно жёстких штампов по границе кусочно-однородной полуплоскости и по внутренней поверхности бесконечного полого цилиндра, когда его внешняя поверхность свободно от напряжений или жестко защемлена, и выявлению закономерностей изменения контактных давлений в зависимости от физико-механических параметров поставленных задач / Ատենախոսությունը նվիրված է հաստատուն արագությամբ շարժվող բացարձակ կոշտ դրոշմների և անվերջ առաձգական շերտից ու կիսահարթությունից կազմված բաղադրյալ կիսահարթության, ինչպես նաև առաձգական գլանային խողովակի ներքին մակերևույթով շարժվող բացարձակ կոշտ ներդիրների ու գլանային խողովակի կոնտակտային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությանը / The dissertation is devoted to the study of contact interaction of the uniformly moving absolutely rigid punches with compound half-plane, and contact interaction of the rigid axisymmetric punch moving inside infinite, hollow, elastic cylinder
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ն. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ս. Ավետիսյան, Կ. Լ. Աղայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի ճարտարապետության շինարարության պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation