Վերազգային կորպորացիաների ազդեցությունը ՀՀ արտաքին առևտրի զարգացման վրա

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Մկրտչյան, Արա Ալյոշայի / Mkrtchyan Ara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Ատենախոսության նպատակն միջազգային և հայրենական փորձի ուսումնասիրման միջոցով վերհանել ՀՀ-ում ՎԱԿ-երի գործունեության ու կարգավորման առանձնահատկությունները և առաջարկել արտաքին առևտրի վրա դրանց ազդեցություն գնահատման մոտեցումներ և զարգացմանը նպաստող ուղիներ / Цель диссертации- выявить особенности деятельности и урегулирования ТНК в РА и предложить оценочные подходы, их влияние на внешнюю торговлю, и пути, способствующие ее прогрессу путем изучения иностранного и отечественного опыта
Description
Ը.00.06 «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Դարբինյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ն. Սարինյան, Ա. Ռ. Ի. Մարտիրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն ՀՀ ԳԱԱ Ս. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation