Տարբեր գենոտիպի տավարի նորոգման մատղաշի ինտենսիվ աճեցման ազդեցությունը մթերատվության ձևավորման և առաջին զուգավորման հասակի վրա / The effect intensive raising of various genotype replacement herd on the productivity formation and age of first mating

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Պողոսյան, Գայանե Արիստակեսի / Poghosyan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Ակնհայտ է, որ ներկայումս բարձիթողի վիճակում է գտնվում նախրի նորոգման համար երնջացուների աճեցումը: Միաժամանակ, տարբեր հասակային շրջաններում նորոգման մատղաշը չի ապահովում ցեղի ստանդարտով նախատեսված կենդանի զանգվածի նվազագույն պահանջները, ցածր են մատղաշի աճի և զարգացման ցուցանիշները, լիատարիք կովերի կենդանի զանգվածը ձգտում ունի փոքրացման, բարձրացել առաջին բեղմնավորման տարիքը, որի արդյունքում երկարել է առաջին ծնի հասակը, կենդանու կյանքի ընթացքում պակասել սպասվելիք ծների քանակը և տնտեսական օգտագործման արդյունավետությունը / После приватизации животноводческих хозяйств до сих пор выращиванию ремонтных телок для воспроизводства стада не уделяется должного внимания / After privatization of animal farms the breeing of replacement heirfers for herd reproduction is still ignored. The intensive raising of replacement herd is the primary requirement for preventing the bred form degradation and for directed raising and usage of young animals obtained from the imported to the Republic breeds
Description
Զ.02.01 «Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում, սելեկցիա և վերարտադրություն, գազանաբուծություն» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի գյուղատնտեսական ակադեմիայի (ՀԳԱ) գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Գիլոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Մ. Հայրապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation