Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման տեսական-իրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Ստեփանյան, Համլետ Գուրգենի / Stephanyan Hamlet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Քաղաքացիական հասարակության, ինչպես նաև իրավական պետության ձևավորման գերխնդիրը դարձել է օրվա հրամայականը / В диссертационной работе исследованы и подвергнуты всестороннему анализу проблемы становления гражданского обшества в Армении, с целью выявления причин тормозящих развитие гражданского общества как в целом, так и его институтов, сделать предложения организационного и законотворческого характера, способствбующих развитию и окончательному становлению гражданского общества в нашей стране
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության, իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ստեփանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ստեփանյան, Վ. Օհանյան ; Առաջատար կազմակերպություն ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation