Մայրենիի զարգացնող ուսուցման հիմնահարցը ծրագիր, դասագիրք և դասագործընթաց համակարգում (տարրական դասարաններ)

No Thumbnail Available
Date
1999
Authors
Գյուլամիրյան, Ջուլիետա Հարությունի / Gulamiryan Julieta
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության նոր սոցիալ-տնտեսական պայմանները, նրա զարգացման հեռանկարները, ազգային դպրոցի վերակառուցման հրամայականը բարձր պահանջներ են դնում մատաղ սերնդի գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման, ինչպես նաև կրթության բովանդակության և ուսուցման մեթոդների ու միջոցների բարեփոխման ուղղությամբ / Актуальность исследования обусловлена недостаточным уровнем учебников родного языка для начальной школы и oграниченностью школьных возможностей преодоления трудностей при изучении родного языка вследствие неудовлетворительной разработки методических ориентаций создания учебников
Description
ԺԳ.00.02 «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1999 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Բ. Մ. Եսաջանյան, Ս. Պ. Մանուկյան, Խ. Բատիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 40 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation