Արարատյան հարթավայրի ոռոգվող հողերի արդի մելիորատիվ-էկոլոգիական գնահատականը և դրանց բարելավման ուղիները

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Բակունց, Սաթենիկ Հրաչիկի / Bakunts Satenik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
Abstract
Սույն աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Արարատյան հարթավայրի մելիորացված և դրանց հարակից ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերի արդի մելիորատիվ-էկոլոգիական վիճակը, ագրոարտադրական հատկությունների և աղաջրային ռեժիմների վատացման, հողերի և տարբեր ջրաղբյուրների քիմիական կազմի փոփոխության պատճառների դրսևորումը, դրանց բացասական ազդեցությունը հողառաջացման ուղղորդվածության վրա և մշակել համալիր միջոցառումների համակարգ հարթավայրի հողային ծածկույթի հետագա դեգրադացիան կանխելու և վերացնելու համար / Цель работы - исследовать мелиоративно-экологическо состояние указанных почв, изменение их агропроизводственных свойств, водно-солевого режима, химического состава, вод различных водоисточников, их отрицательное воздействие на направленность почвообразовательного процесса, a также разработать систему мероприятий для предотвращения и ликвидации дальнейшей деградации почв
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ռ. Մանուկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Մ. Հայրապետյան, Կ. Վ. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳՆ երկրագործության և բույսերի պաշտպանության գիտական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation