Անգլերեն լեզվի դասավանդման սկզբունքների զարգացման գործընթացը (1960-2000 թթ.)

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Դավոյան, Նարինե Դավիթի / Davoyan Narine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հետազոտության նպատակն է՝ վերլուծել օտար լեզուների դասավանդման սկզբունքներին վերաբերող հայեցակարգային դրույթները և բացահայտել սկզբունքների մասին մեթոդական, տեսական մեթոդաբանական գիտելիքների առաջացման, ձևավորման այն օրինաչափությունները, որոնց իմացությունը կարող է նպաստել ոչ միայն նոր մեթոդական սկզբունքների առաջադրմանը, հիմնավորմանը, ընտրությանը, դասակարգմանը, հարակից գիտակարգերից մեծ մասամբ մեխանիկորեն փոխառված սկզբունքների բացահայտմանը և տարբերակմանը, այլև ընդհանուր առմամբ օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի տեսության ու մեթոդաբանության, ընդհանրապես մանկավարժագիտության զարգացմանը / Цель исследования: на основе анализа историко-методологических основ принципов преподавания английского языка выявить особенности формирования коммуникативной методики, определить теоретические и практические области применения этой методики
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ի. Կ. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Բ. Մ. Եսաջանյան, Ս. Պ. Մանուկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation