Вода как мишень в процессе биологического воздействия физических факторов неионизирующей природы / Ջուրը որպես թիրախ ոչ իոնացնող բնույթի ֆիզիկական գործոնների կենսաբանական ազդեցության գործընթացում / Water as a target in the process of biological effect of physical factors having non-ionizing character

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Բաղդասարյան, Նաիրա Սերյոժայի / Baghdasaryan Naira
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Диссертационная работа посвящена исследованию влияния неионизирующих физических факторов на физико-химические свойства физиологических растворов, цель которой состоит в том, чтобы экспериментально выяснить, как они ответственны за явления биологического действия этих факторов, оказывающих влияние на живые организмы, на разных стадиях формирования / Սույն ատենախոսությունը նվիրված է ֆիզիոլոգիակամ լուծույթի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների վրա ոչ իոնացնող ֆիզիկական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրությանը, որի նպատակն է փորձնական ճանապարհով պարզաբանել, թե դրանք որքանով են պատասխանատու կազմավորման տարբեր մակարդակներում գտնվող կենդանի համակարգերի վրա այս գործոնների կենսաբանական ազդեցության դրսևորման գործընթացում դիտվող երևույթների համար / The following thesis is dedicated to the study of effect of non-ionizing physical factors on physicochemical properties physiological solution, the purpose of which is to experimentally find out how they are responsible for the phenomena of biological effects of these factors having influence on living organisms being in different stages of formation
Description
Գ.00.02 «Կենսաֆիզիկա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԿԳՆ բժշկակենսաբանական միջազագային հետբուհական ուսումնական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ն. Հայրապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Պ. Հ.Վարդևանյան, Վ. Պ. Քալանթարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation