Ուղղաձիգ ճեղքով թուլացված օրթոտրոպ կիսահարթության լարվածադեֆորմացիոն վիճակի ուսումնասիրությունը եզրի վրա դրոշմների ազդեցության դեպքում / Reserches stress-strain state of orthotropic half-plane weakened by the vertical crack in case of influence of punches on border

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Գրիգորյան, Արամ Ժորայի / Grigoryan Aram
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
Abstract
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի, առանձնապես շինարարական մեխանիկայի, առջև ծառացած կարևորագույն պրոբլեմներից է լարումների տարբեր տիպի կուտակիչներ պարունակող մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակների հետազոտությունները: Դրանք պայմանավորված են ինչպես տեսության ներքին զարգացման տրամաբանությամբ, այնպես էլ ճարտարագիտական պրակտիկայի տարբեր բնագավառներում կիրառվող այնպիսի կառուցվածքների և կոնստրուկցիաների նախագծմամբ, որոնք պարունակում են լարումների տարբեր տիպի կուտակիչներ ճեղքերի (ճաքերի) և դրոշմների տեսքով / Одной из важнейших проблем механики деформируемого твердого тела, особенно строительной механики, является исследование напряженно-деформируемых состоянии тел, имеющих разные типы концентраторов напряжении / One of the most important problems of deformable solid mechanics, especially construction mechanics is research of stress-strain states of bodies with different types of concentrators of stresses
Description
Ե.23.04 «Շինարարական մեխանիկա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Մելքումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Զ. Պողոսյան, Լ. Գ. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation