Видовой состав пресноводных брюхоногих моллюсков рода Lymnaea Lamarck, 1799 в Армении / Հայաստանի քաղցրահամ ջրերի փորոտանի փափկամարմինների Lymnaea Lamarck, 1799 սեռի տեսակային կազմը

No Thumbnail Available
Date
1993
Authors
Հարությունովա, Լաուրա Ջավադի / Arutyunova Laura
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ կենսաբանության ինստիտուտ
Abstract
Моллюски семейства Lymnaeidae (прудовики) одно из самых распространенных семейств пресноводных брюхоногих моллюсков / Ատենախոսությունը նվիրված է Հայաստանի քաղցրահամ ջրերում տարածված փափկամարմինների Lymaea սեռի (ընտ. Lymneidae) տեսակային կազմի բացահայտմանը
Description
Գ.00.08 «Կենդանաբանություն» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1993 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ կենսաբանության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Ն. Ակրամովսկի ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Յ. Ի. Ստարոբոգատով, Վ. Դ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation