Հասարակության իրավագիտակցության դրսևորումը քաղաքական գործընթացում (ՀՀ օրինակով) / Manifestation of legal consciousness in political process (on the example of RA)

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Ավագյան, Արթուր Ռաֆիկի / Avagyan Artur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
20-րդ դարի 90-ական թվականների սկզբում՝ արդիականացման ազատական հիմքերի հռչակումից հետո, հիմք դրվեց ՀՀ-ում ժողովրդավարական քաղաքական վարչակարգի ձևավորմանը / Основной целью диссертационного исследования является изучение и анализ правосознания, выявление роли значения правосознания политических процессах, а также осмысление роли правосознания в гражданском обществе и в правовом государстве / Main objective of dissertation research is the study and the analysis of legal consciousness, the identification of the role and value of legal consciousness in political processes, and also the judgment of the role of legal consciousness in civil society and in state of law
Description
ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար` Տ. Տ. Քոչարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Է. Սողոմոնյան, Խ. Ս. Գալստյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 161 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation