Մաստիտով հիվանդ կենդանիների հայտնաբերումը /իդենտիֆիկացումը/ և նրանց կաթի ազդեցությունը «Կյաշք» կաթնամթերքի որակի վրա / The identification of animals suffered from mastitis and the influence of milk on the quality of stomereg le "Kyaksh" milk product

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Մոհամմադ, Ամին Համիդի Փուր / Mohammad Amin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
Abstract
Բնակչության աճի ներկայիս պայմաններում ավելի շատ է զգացվում առողջ և էկոլոգիապես մաքուր սննդի կարիք և մեծ ուշադրոււթյուն է հատկացվում սննդային արժեքի պահպանմանը: Ոչ միայն ուննդի արտադրանքի քանակն է կարևոր, այլ նաև տվյալ սննդի որակը և էկոլոգիական վիճակը / Мастит широко распространен среди лактирующего скота и наносит огромный экономический ущерб животноводческим хозяйствам. При маститах снижаются молочная продуктивность, биологическая и пищевая ценность, технологическое и санитарное качество молока и молочных продуктов / Mastitis is wide spread among lactating animals and cause great economic damage to the animal-breading economies. Mastitis cause the decrease of milk productivity, biological and food value, technical and sanitary quality of milk and milk products
Description
Ե.18.02 «Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ա. Բեգլարյան Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ի. Սահրադյան ; Գ. Սերոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation